» „Sporný“ zásah Městské policie aneb právník Robert Pelikán jednoznačně označuje postup MP za protiprávní.

Doporučte twittera