» PHP: pokud odhodíme dogmatické pravdy, jak se liší statická třída od globálních funkcí ve jmenném prostoru?

Doporučte twittera